Svenska Vita Älghundsklubben             

         Klubbkampen 2019 Svenska Vita Älghundsklubben 

 

           Klubbkampen i löshund attangeras i samarbete med Gävleborgss Älghundsklubb

 

Lördagen den 28/9

I trakterna kring Gnarp ligger de provområden som används till uttagningarna för Gävleborg i Älghunds SM. 

Dessa finns till förfogande för årets klubbkamp i SVÄK.

 

 

 

Anmälan senast 15 Augusti till:

Thomas Norberg                    Kjell Olsson

076-798 37 68                      070-588 67 80

eller   info@svenskavitaalghundsklubben.se

Anmälningsavgift:  2000 kr   Till BG: 227-8869

 

 

I anmälan behövs namn på ägaren  & tel.nr, samt reg, nr  &  namn på hunden.

Samt inom klubbens ramar för status frisk. 

Krav på medlemskap i SÄK och SVÄK. 

 

Det är 4 tikar samt 4 hanar får delta 

Som tidigare är det förtur med unghund.

 

I anmälningsavgiften ingår middag, frukost , lunch och logi samt domar avgifter.

Samling på fredag eftermiddag för lottning av provområden samt middag vid Sörfjärdens camping, där vi bor i stugorna.

 

Lördag: Tidig frukost inför avfärd till provområdena följt av 

             kollegier samt prisutdelning.

Söndag: Hemfärd 

Tracker sponsrar årets Klubbkamp med en sändare