Avelskriterier

Avelskriterier

HD/ED Fria

Utställning

Hundar som skall användas i avel ska vara HD och ED fria. (A eller B för HD och ED ua.)

Hundarna ska minst ha Sufficient (3:a) på utställning efter att hunden fyllt 15 månader. (detta gäller kullen)

Minst 3:e pris på jaktprov. (med jaktprov menas prov som är godkända av de nordiska älghundsklubbarna på levande djur; älg och björn. Lös och Bandhundsprov.)

Jaktprov

Undantag

Detta gäller också:
Hämtat ur RAS.

Undantag från kravet om minst ett 3:e pris på jaktprov kan göras om den andra partnern har minst ett jaktprov. Avelsrådet kan också föreslå parningar där jpr. meritkravet inte är uppfyllt om det är angeläget av bevarande skäl. Vad gäller omparningar finns samma rekommendationer som tidigare, inga omparningar bör göras. OBS! Undantag kan göras om det bara blev 1-2 valpar i kullen. 

Sedan 2003 har gällt att ingen hanhund ska ha mer än 5 kullar (det ska heller inte tik enligt Skk`s grundregler). Dessutom  ingen hund (tik eller hanhund) skall ha mer än 25 valpar. Tråkigt nog är det både uppfödare och hanhundsägare som inte följer dessa begränsningar.