Sjukdomsanmälan

Sjukdomsanmälan

Det är ingen skam att få en sjuk hund, men det är en skam att inte rapportera den.

Information

Blanketten "Sjukdomsanmälan" Skickas till Svenska Älghundsklubben. 
LÄS MER HÄR.

Skicka också en kopia till 
Avelsrådet för SVÄ

Katarina Eriksson 
Mail: kattis6311@gmail.com 

Blankett Sjukdomsanmälan