Lotteri HD/ED

HD/ED Lotteri

SVÄ vill uppmuntra hundägare av Vit Älghund att röntga sina hundar. Detta är viktigt för rasens utveckling och överlevnad. 
Det är tyvärr få individer att välja på i aveln just nu, och vi vill fortsätta även 2021 med att uppmuntra att röntga sina hundar. 

REGLER

Endast  för medlemmar i SVÄ

Skicka bild på kvitto/Certifikat för utförd röntgen
(Gäller alla medlemmar, oavsett resultat på röntgen)

Skicka till Info@svenskavitaalghundsklubben.se

Priser: 1:a 2000 kr       2:a 1000 kr          3:e  500 kr