Lotteri HD/ED


Lotteri HD/ED RöntgenSVÄ vill uppmuntra hundägare av Vit Älghund att röntga sina hundar. Detta är viktigt för att för rasens utveckling och överlevnad. 
Det är tyvärr få individer att välja på i avelns just nu, och vi vill fortsätta även 2021 med att uppmuntra att röntga sina hundar.


Regler för att delta i Lotteriet HD/ED


Endast för medlemmar i SVÄ

Skicka in bild på kvitto/Certifikat för utförd röntgen 

(Gäller alla medlemmar, oavsett resultat på röntgen)


Skicka till info@svenskavitaalghundsklubben.se


Priser

1:a pris 2000 kr
2:a pris 1000 kr
3:e pris 500 kr