Styrelsen

Styrelsen

Här nedan finner du vilka som ingår i styrelsen, vilken post de har och kontaktuppgifter.

ORDFÖRANDE
Thomas Norberg

Adress: Lagmansören 115 , 861 92 Bergeforsen

Mail: thomasnorberg69@gmail.com

Telefon: 073- 843 91 08

VALBEREDNINGEN

Sverige:

Staffan Karlsson

Adress: Skog Ekelund, 661 95 Värmlands Nysäter

Mail: hallemyrens@hotmail.com

Telefon: 076-789 94 01

Roger Bratt

Adress: Lindåsen 27 , 545 92 Älgarås
Mail: roger@inix.se
Telefon: 073-382 02 96

Norge:

Erik Asklund

Mail: erik.asklund@leksvikba.no

REVISORER

Sverige:

Billy Axelsson

Adress: Gönäs Norum 1 , 665 93 Kil
Mail: billy.axelsson@kil.se
Telefon: 070-523 33 22

Norge:

Arne Olav Vårtun

Adress: Øyan 102 , 2580 Folldal
Mail: arne.olav.vaartun@gmail.com
Telefon: 0047-907 57 331

SEKRETERARE
Carola Jonsson

Adress: Husås 345 , 936 92 Lit

Mail: carola.jonsson31@gmail.com

Telefon: 070-656 50 78

ORDFÖRANDE/LEDAMOT
Christina Gevert

Adress: Stekarekärret 5 , 544 91 Hjo

Mail: gevert86@gmail.com

Telefon: 070-990 06 34

LEDAMÖTER

Jessica Lindström

Adress: Kullsta 337 A, 84492 Hammarstrand

Mail: jessicalindstrom@live.com

Telefon: 076-119 51 01

Inga Berit Lein

Adress: Vallhaugvegen 346, 7655 Verdal
Mail: ingaberit@vesterlein.no
Telefon: 0047-951 29 490

Tone Kampevoll

Adress: Tranöyveien 1747 , 9304 Vagnsvik
Mail: finnkamp@hotmail.com
Telefon: 0047-922 50 491

KASSÖRER

Sverige:

Jimmy Morelius

Adress: Ingeltjärna 31 , 775 93 Krylbo
Mail: lu_pen_2@hotmail.com
Telefon: 070-370 37 16

Norge:

Freddy Grønlund

Adress: Spliderbegen 56, 8150 Ørnes
Mail: freddygroenlund@gmail.com
Telefon: 0047-915 90 753