SVÄ-Bladet

SVÄ-Bladet

SVÄ-Bladet är vår klubbs medlemstidning som ges ut några gånger per år.
Tidningen ingår när man är medlem i klubben.

SVÄ-Bladet är vår klubbs medlemstidning som ges ut några gånger per år.
Tidningen ingår när man är medlem i klubben.

SVÄ-Bladet är en medlemstidning för Svenska Vita Älghundsklubbens medlemmar. 
Innehållet i tidningen är lite olika, men viktig information som rör klubben återfinns i tidningen. 
Samt något/några repotage, bra information och kontaktuppgifter till de som sitter i styrelsen. 

Utgivning 2021