SVÄ-Bladet

SVÄ-Bladet

SVÄ-Bladet är vår klubbs medlemstidning som ges ut ett par ggr per år. Tidningen ingår när man är medlem i klubben. 

SVÄ-Bladet är vår klubbs medlemstidning som ges ut några gånger per år.
Tidningen ingår när man är medlem i klubben.

SVÄ-Bladet är en medlemstidning för Svenska Vita Älghundsklubbens medlemmar. 
Innehållet i tidningen är lite olika, men viktig information som rör klubben återfinns i tidningen. 
Samt något/några repotage, bra information och kontaktuppgifter till de som sitter i styrelsen. 

Utgivning 2023

Ungefär: Mars/April , Juni/Juli och Nov/Dec.

Tidigare utgivna nummer av SVÄ-Bladet