Årsmöte 2021

Digitalt Årsmöte - 2021 

Pg.a av det aktuella läget med pandemin och att det fortfarande är stor påverkan på vår vardag, får vi försöka göra det bästa av situationen och kommer med stor sannolikhet att genomföra Årsmötet 21 digitalt via Teams. 

När? Var? Hur?

Kommer mer information längre fram gällande Årsmötet.