Styrelsen

Vice Ordförande / Ledamot

Christina Gevert
 Stekarekärret 5
 544 91 Hjo

Email: gevert86@gmail.com

Tel: 070-990 06 34

Ledamot

Andreas Johansson
Backvägen 18 A
835 61 Föllinge

Email: andjo@vestas.com

Tel: 070-378 59 88

Ledamot

Inga Berit Lein
Vollhaugvegen 346
7655 Verdal

Email: ingaberit@vesterlein.no

Tel: 0047-951 29 490

Kassör Norge

Freddy Grønlund
Spliderdalsvegen 56
8150 Ørnes

Email: freddygroenlund@gmail.com

Tel: 0047-91590753

Valberedningen Sverige

Staffan Karlsson
Skog Ekelund
661 95 Värmlands Nysäter

Email: hallemyrens@hotmail.com

Tel: 076-789 94 01

Valberedning Sverige

Roger Bratt
Lindåsen 27 
545 92 Älgarås

Email: roger@inix.se

Tel: 073- 382 02 96

Tel: 0047- 901 18 955

Erik Asklund


Email: erik.asklund@leksvikba.no

Valberedning Norge

Ordförande

Thomas Norberg 
Lagmansören 115
861 92 Bergeforsen

Tel: 073-843 91 08

Sekreterare

Carola Jonsson 
Husås 345
836 92 Lit

Email: carola.jonsson31@gmail.com

Tel: 070-656 50 78

Kassör

Jimmy Morelius
Ingeltjärna 31
775 93 Krylbo

Email: lu_pen_2@hotmail.com

Tel: 070-370 37 16

Ledamot

Tone Kampevoll
Tranöyveien 1747
9304 Vagnsvik

Email: finnkamp@hotmail.com

Tel: 0047-922 50 491

Revisor Norge

Arne Olav Vårtun
Øyan 102
2580 Folldal

Email: arne.olav.vaartun@gmail.com

Tel: 0047-907 57 331

Revisor Sverige

Billy Axelsson
Gönäs Norum 1
665 93 Kil

Email: billy.axelsson@kil.se

Tel: 070-523 33 22