SVÄ Bladet

SVÄ-Bladet


Vid medlemsskap i Svenska Vita Älghundsklubben erhåller man också SVÄ-Bladet som är en medlemstidning. 
Den utgivs några gånger per kalenderår. 

Utgivning 2021: