Hem

Välkommen

till SVÄ.

Rasklubb för den Svenska Vita Älghunden 

Viktig information till ALLA med Vit Älghund

Svenska Kennelklubben har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att tillsammans med SÄK och SVÄK se över möjligheterna att förbättra avelsbasen. 

Rasen är nu numerärt liten och den effektiva avelsbasen så låg  att den sannolikt inte kommer överleva över tid.

För att komma fram till konkreta förslag till åtgärder är det viktigt att DU som vithundsägare hjälper till att ge den information som behövs för att åtgärderna ska  bli så rätt som möjligt. 

Vi kommer under våren skicka ut en enkät till alla registrerade ägare av Svensk Vit Älghund. 

Vi hoppas få in så många svar som möjligt på denna enkät för att rädda våran ras. 

Mvh Styrelsen och Avelsrådet

Årsmöte 2022

1-3 Juli
Hökensås Camping, Tidaholm

Kommer finnas möjlighet att släppa i vildsvinshägn, anlagstest, gemensam middag m.m. Läs mer här. 

Björntest 2022

Är du intresserad av att testa din hund på björn i hägn i Junsele?

Då ska du anmäla dig och din hund till det. Datum 18-19 Juni. 


Läs mer om det Här 

Hundträff , Norge

12-14 Augusti Tröms, Norge

Vi vita älghundsägare med hundar träffas i Norge. Kan bland annat gå utställning med din hund, blodspår och eftersök och bandhundsprover.  

Läs mer här.

Gå Jaktprov, vinn pris

För att uppmuntral vita älghundsägare att starta sin hund i jaktprov har avelsrådet i SVÄ instiftat ett lotteri, "Avelsrådets Pris". ALLA som går prov oavsett resultat kan vara med i lotteriet. 


Läs mer om priset Här 

HD / ED Lotteri

Styrelsen i Svenska Vita Älghundsklubben vill uppmuntra hundägare av Svensk Vit Älghund att röntga sina hundar. Det har därför instiftats ett lotteri där alla som röntgar sina hundar kan delta. 


Läs mer om lotteriet Här 

Jaktprov Sponsring

Alla som går jaktprov med sin hund säsongen 2021/22 kommer bli sponsrad av klubben med 300 kr. 
Läs mer om detta här.