Hem

Välkommen

till SVÄ.

Rasklubb för den Svenska Vita Älghunden 

ENKÄT FÖR SVENSK VIT ÄLGHUND!

Vita Älghundsklubben i Sverige och Norge har i samråd med SÄK och SKK gjort en enkät för att se hur hälsotillstånd och jaktliga egenskaper ser ut inom rasen. Det är därför viktigt att så många som möjligt svarar på vår enkät, både för friska och sjuka hundar.


Rasen är nu liten och avelsbasen så låg att den troligen inte kommer att överleva över tid om ingenting görs för att bibehålla våra fina hundar.

Länk till enkätenhttps://forms.gle/GGiZ52pDa2Ht1JLb9Vi från styrelsen och avelsrådet TACKAR för din medverkan!

2

Lör

Juli

ÅRSMÖTE/Digitalt

Aug

Fre-Sön

12-14

Hundträff i Troms

HD / ED Lotteri

Styrelsen i Svenska Vita Älghundsklubben vill uppmuntra hundägare av Svensk Vit Älghund att röntga sina hundar. Det har därför instiftats ett lotteri där alla som röntgar sina hundar kan delta. 


Läs mer om lotteriet Här 

Gå Jaktprov, vinn pris

För att uppmuntral vita älghundsägare att starta sin hund i jaktprov har avelsrådet i SVÄ instiftat ett lotteri, "Avelsrådets Pris". ALLA som går prov oavsett resultat kan vara med i lotteriet. 


Läs mer om priset Här 

Jaktprov Sponsring

Alla som går jaktprov med sin hund säsongen 2021/22 kommer bli sponsrad av klubben med 300 kr. 
Läs mer om detta här.