Hem

Välkommen till SVÄ

Rasklubb för den Svenska Vita Älghunden

Avelsrådets Pris


Avelsrådet vill uppmuntra medlemmarna att starta på jaktprov och har därför

instiftat ett pris som gäller både löshund och ledhund. 

Läs mer Här 

Lotteri HD/AD


Styrelsen i SVÄ vill uppmuntra hundägare att röntga sina hundar och har därför instiftat ett lotteri där alla som röntgar sina hundar kan delta.
Läs mer här.