Sjukdomsanmälan

SJUKDOMSANMÄLAN

Information

Blanketten "Sjukdomsanmälan" Skickas till Svenska Älghundsklubben. 
LÄS MER HÄR.

Skicka också en kopia till 
Avelsrådet för SVÄ

Katarina Eriksson 
Mail: kattis6311@gmail.com 

Blankett Sjukdomsanmälan