Avelskriterier

AVELSKRITERIER

Avelskriterier för Svensk Vit Älghund

För att få avla på din Svenska Vita Älghund som är godkänd av Avelsrådet i klubben behöver det uppnås vissa kriterer som återfinns på denna sida.

Alla parningar och kullar som presenteras och annonseras på vår hemsida är samtliga godkända av Avelsrådet i klubben.

Vitgölens Chilla

VAD VI GÖR

Ögonlysning

Från 1 Januari 2023 är rekommendationen att ögonlysa sin hund innan den går i avel.
Läs mer här på Svenska Älghundsklubbens hemida.


Jaktprov

Hundarns ska minst ha 3:e pris på jaktprov. (med jaktprov menas prov som är godkända av de nordiska älghundsklubbarna på levande djur; älg och björn. Lös eller Bandhundsprov)


HD/ED Fria

Hundar som skall användas i avel ska vara HD och ED fria. (det menas med att hundarna ska genomgått röntgen för höftled och armbåge och varit felfria)A eller B för HD och ED ua.

Utställning

Hundarna ska minst ha Sufficient (3:a) på utställning efter att hunden fyllt 15 månader. Detta gäller kullen.

UNDANTAG

Undantag från kravet om minst ett 3:e pris på jaktprov kan göras om den andra partnern har minst ett jaktprov. Avelsrådet kan också föreslå parningar där jaktprovs meritkravet inte är uppfyllt om det är angeläget av bevarande skäl. Vad gäller omparningar finns samma rekommendationer som tidgiare, inga omparningar bör göras. OBS! Undantag kan göras om det bara blev 1-2 valpar i kullen.

DETTA GÄLLER OCKSÅ:

hämtat ur RAS

Sedan 2003 har gällt att ingen hanhund ska ha mer än 5 kullar. (det ska inte heller någon tik ha enligt SKK´s grundregler).
Dessutom ingen hund (tik eller hanhund) skall ha mer än 25 valpar. Tråkigt nog är det både uppfödare och hanhundsägare som inte följer dessa begränsningar.