Avelskriterier

Avelskriterier


HD / ED Fria:  Hundar som skall användas i avel ska vara HD och ED fria. (A eller B för HD och ED ua.)

Utställning: Hundarna ska minst ha Sufficient (3:a) på utställning efter att hunden fyllt 15 månader (detta gäller kullen)


Jaktprov: Minst 3:e pris på jaktprov. (Med jaktprov menas prov som är godkända av de nordiska älghundsklubbarna på levande djur , älg, björn, lös och bandhundsprov.)

Godkända hundar i björn och vildsvinshägn räknas också som en merit, hägnen ska vara godkända av

jägareförbundet (det ska vara på levande djur, ej permodjur).

Undantag från kravet om minst ett 3:e pris på jaktprov kan göras om den andra partnern har minst ett jaktprov.

Avelsrådet kan också föreslå parningar där jpr.meritkravet inte är uppfyllt om det är angeläget av bevarande skäl

Vad gäller omparningar finns samma rekommendationer som tidigare,Inga omparningar bör göras.

OBS! Undantag kan göras om det bara blev 1-2 valpar i kullen.

 

Dessutom gäller föjande, hämtat ur RAS

Sedan 2003 har gällt att ingen hanhund ska ha mer än 5 kullar (det ska heller inte tik enligt Skk`s grundregler). Dessutom  ingen hund (tik eller hanhund) skall ha mer än 25 valpar. Tråkigt nog är det både uppfödare och hanhundsägare som inte följer dessa begränsningar.


Avelsrådet för Svensk vit älghund