Prov

PROV

Jaktprov

Jaktproven är ett avelsverktyg som används systematiskt för att utvärdera föräldradjurens förmåga att nedärva önskvärda egenskaper.
Uppfödare och avelsråd använder resultaten från jaktprov för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att älghunden blir en mer komplett jakt- och familjehund. Utan jaktprov och noggrant avelsarbete så hade inte älghundarna varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.

Läs mer här.

Utställning


Utställning är ett avelsverktyg som används för att bevara en bra exteriör på rasen och gynna utvecklingen av goda bruksdelar på hunden som gynnar en ställande älghund. Det sistnämnda är speciellt viktigt med tanke på att älghunden ofta jobbar hårt och länge och ibland i mycket ogynnsam terräng. Önskvärda exteriöra egenskaper hos en vit älghund beskrivs i rasstandarden.Läs mer här.

Klubbkampen
Läs mer här.