Allergienkät

Allergi/Hudproblems Enkät


Har din hund någon sorts hudproblem /allergi är det Jätte viktigt att ni svara på  frågorna nedan , svaren går direkt till Kararina Eriksson i avelsrådet.