Styrelsen

Styrelsen

Här nedan finner du vilka personer som ingår i styrelsen, vilken post de har och kontaktuppgifter till alla.

ORDFÖRANDE
Thomas Norberg

Adress: Lagmansören 115, 861 92 Bergeforsen
Mail: thomasnorberg69@gmail.com
Telefon: 073-843 91 08

VALBEREDNINGEN

Sverige:

Patrik Nilsson

Adress: Ringv. 9 362 57 Ryd
Mail:patrikxx@live.se
Telefon: 076-828 30 40

Andreas Johansson

Adress: Backvägen 18 A 835 61 Föllinge
Mail: 
Telefon: 070-3785988

Norge:

Hanne L. Eriksen

Adress: Storskogsveien 619 9911 Jarfjord
Telefon: +47 918 048 08

REVISORER

Sverige:

Billy Axelsson

Adress: Gönäs Norum 1 , 665 93 Kil
Mail: billy.axelsson@kil.se
Telefon: 070-523 33 22

Norge:

Arne Olav Vårtun

Adress: Øyan 102 , 2580 Folldal
Mail: arne.olav.vaartun@gmail.com
Telefon: 0047-907 57 331

SEKRETERARE
Carola Jonsson

Adress: Husås 345, 936 92 Lit
Mail: carola.jonsson31@gmail.com
Telefon: 070-656 50 78

ORDFÖRANDE/LEDAMOT
Christina Gevert

Adress: Stekarekärret 5 , 544 91 Hjo

Telefon: 070-990 06 34

LEDAMÖTER

Jessica Lindström

Adress: Kullsta 337 A, 844 92 Hammarstrand
Mail: jessicalindstrom@live.com
Telefon: 076-1195101

Inga Berit Lein

Adress: Vallhaugvegen 346, 7655 Verdal
Mail: ingaberit@vesterlein.no
Telefon: 0047-951 29 490

Tone Kampevoll

Adress: Tranöyveien 1747 , 9304 Vagnsvik
Mail: finnkamp@hotmail.com
Telefon: 0047-922 50 491

KASSÖRER

Sverige:

Jimmy Morelius

Adress: Ingeltjärna 31 , 775 93 Krylbo
Mail: lu_pen_2@hotmail.com
Telefon: 070-370 37 16

Norge:

Martin Vågeng

Adress:
Mail: martin.vageng@gmail.com
Telefon: 0047-909 21 590