Jaktprov

Jaktprov

Jaktprov beskrivs hör nedan och om hur det går till. Finns också en länk till mer utförlig information på älghundsklubbens hemsida. 


Information om sponsring till jaktprov.

Jaktprov

Jaktproven är ett avelsverktyg som används systematiskt för att utvärdera föräldradjurens förmåga att nedärva önskvärda egenskaper.
Uppfödare och avelsråd använder resultaten från jaktprov för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att älghunden blir en mer komplett jakt- och familjehund. Utan jaktprov och noggrant avelsarbete så hade inte älghundarna varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.

Läs mer här.

Sponsring Jaktprov

Till de ekipage som deltar på jaktprov under säsongen 2021/22 kommer klubben att sponsra med 300 kr. 

Bidraget betalas ut en gång per ekipage under kommande säsong, beloppet ska motsvara en underfärlig startavgift i Sverige och förmedlas av kassörerna i Sverige och i Norge när provet är genomfört.

För att få ta del av detta skicka ditt prov du gått till:

info@svenskavitaalghundsklubben.se

Märk gärna mailet med "Sponsring Jaktprov".