Utställning

Utställning

Här nedan hittar du information om utställning.

Utställning


Utställning är ett avelsverktyg som används för att bevara en bra exteriör på rasen och gynna utvecklingen av goda bruksdelar på hunden som gynnar en ställande älghund. Det sistnämnda är speciellt viktigt med tanke på att älghunden ofta jobbar hårt och länge och ibland i mycket ogynnsam terräng. Önskvärda exteriöra egenskaper hos en vit älghund beskrivs i rasstandarden.Läs mer här.