Historia

Historia

Den historiska bakgrunden om den Svenska Vita Älghunden. 

Historiska Bakgrunden Om Svensk Vit Älghund


Svensk Vit Älghund godkändes av SKK så sent som år 1993. Rasen är alltså inte gammal utan tillhör de yngsta älghundsraserna. 

Rasens historia anses börja med Ottsjö-Jim, en mycket ljus jämthund som föddes i början på 1940-talet.
Ottsjö-Jim var en legendarisk jakthund, vilket gjorde att han användes flitigt i aveln. Ottsjö-Jim blev far till många bra älghundar, och han finns även med i många jämthundars stamtavlor. Gemensamt för avkommorna av Ottsjö-Jim var den ljusa och korta pälsen.

Under perioden 1990-1993 förekom en grundlig kartläggning av rasen. Noggranna Mönstringar gjordes av Jan Åkerman tillsammans med Åsa Juberget som även veterinärbestiktade varje enskild hund. Närmare 250 hundar mönstrade totalt och allt protokollfördes noggrant. Denna kartläggning skedde också i samarbete med Norge och Finland. Med de framkomna uppgifterna som grund lade Jan Åkerman fram ett förslag till Rasstandard. 1993 Kom att bli ett betydelsefullt år för den Svenska Vita Älghunden. 

Den vita färgen påstås komma från en tjuvparning mellan en jämthundstik och en samojed under 1930-talet. En av valparna från denna tjuvparning var Vira, som är mormor till Ottsjö-Jim. 
Den som avlade fram de vita hundarna var Lars Jönsson från Lit, Jämtland. Genom en systematisk linjeavel befästes den vita färgen och 1958 kom de första helt vita valparna efter Ottsjö-Jim. Dessa valpar lade sedan grunden för Svensk Vit Älghund. På den tiden hade rasen många namn, bland annat kallades den för Ottsjöhundar, Jim-rasen och Vit Jämte. 

1993 Kom att bli ett betydelsefullt år för den Svenska Vita Älghunden. 
Under en helg arrangerades en stor träff i Storhogna. Första dagen var det mönstring och konferens. Dagen därpå hölls en utställning med 77 deltagande hundar och helgen avslutades med ett årsmöte. 
Samma år godkändes rasstandarden och rasklubben blev ansluten till SÄK.

Makarna Torkel och Ulla Lundqvist i Roknäs, Piteå har betytt mycket för rasens fortsatta expansion.
De köpte 1965 hanhunden Hubert från Jönsson i Lit. Hubert var en ättling till Ottsjö-Jim och han blev en mycket bra jakthund. 
Några år senare 1969-1970 köpte Torkel två tikar från olika ställen i Jämtland. Från en liten avel i början på 1970-talet ökade sedan aveln i takt med efterfrågan. Torkel och Ulla blev de helt dominerande uppfödarna på Vit Älghund, vilket är det namn som paret Lundqvist har använt sig av hela tiden. 

Under de första 10 åren av rasens uppbyggnad gallrades kullarna hårt och nästan inga tikvalpar såldes. Paret Lundqvist bedrev en målmedveten avel som främst var inriktad på att skapa goda jakthundar med bra mentalitet och vit färg. Ägarna till de Vita Älghundarna blev så småningom fler. Snart växte tanken på att försöka få hunden erkänd som en egen ras och den Svenska Vita Älghundsklubben bildades år 1986 flr att tillvarata rasens intressen.